Kontaktpersoner

Styrelse/ Personal

Ulf Johansson

Styrelseordförande

Kerstin Johansson

Lokalvårdare

Annelie Wall

Lokalvårdare

Jonny Sandstedt

Styrelseledamot

Stefan Askehag

Styrelseledamot

Britt-Marie Hennig

Styrelseledamot

Ingemar Karlsson

Fastighetsskötare

Lolita Schälin

Styrelseledamot

Peter Johansson

Styrelseledamot

Ingvar Alfredsson

Styrelseledamot

Lars Frinndal

Revisor

Emil Karlsson

Fastighetsskötare